Top

Herroeping

Retourneren of gebruik maken van het herroepingsformulier?
Het kan altijd gebeuren dat u het niet mooi vind, of gewoon zonder reden terug wilt sturen. U kunt dit doen door onderstaand herroepingsformulier in te vullen. Retourzending naar CheapyCheapy.nl 


CheapyCheapy.nl vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door CheapyCheapy.nl in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij CheapyCheapy.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. CheapyCheapy.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Aan:
Cheapycheapy.nl
Desertosingel 89
2909PA Capelle aan den IJssel
084-0036077
Van:
@
Retouren:
Ik deel hierbij mede dat ik onze overeenkomst herroep betreffende de volgende producten/diensten:
Feedback:
Help onze diensten te verbeteren door een reden te geven, dit is niet verplicht.